Zabezpečovacie systémy francúzskeho výrobcu SORHEA (1987) , sú určené na pláštovú alebo obvodovú ochranu objektov. Využívajú detekciu vibrácií vznikajúcich pri preliezaní, prestrihávaní alebo inom mechanickom narušení plota, obvodového plášťa. Systémy umožňujú presnú identifikáciu vzniknutého poplachu a prepojenie na CCTV kamerový systém alebo zabezpečovaciu ústredňu EZS. Výhodou systémov perimetrickéj ochrany je včasné varovanie pred narušením chráneného priestoru neoprávnenou osobou skôr ako môže dôjsť k poškodeniu stráženého majetku.

Vďaka trvalo vysoko inovatívnemu prístupu ponúka produkty prinášajúce ich používateľom maximálnu úžitkovú hodnotu. Svoje uplatnenie nachádza v širokom spektre aplikácií nielen v civilnom sektore.

G-WALL

Zónová stenová perimetrická ochrana

Systém perimetrickej plášťovej ochrany francúzskeho výrobcu Sorhea je navrhnutý pre sledovanie prípadného narušenia vonkajších stien strážených objektov, ktoré môžu byť z celej škály materiálov vrátane plechu, tehál, dreva alebo panelu. Vďaka konštrukcii detekčného kábla osadeného akcelerometrickými snímačmi je možné identifikovať a lokalizovať výskyt nežiaducich stavov akými môžu byť napríklad vŕtanie, búranie, otrasy a iné mechanické deformácie. Priestorovú konfiguráciu systému je možné vykonať podľa konkrétnych požiadaviek a dispozícií. Nastavenie prebieha prostredníctvom webového rozhrania alebo špeciálneho softvéru.

Kontrolér umožňuje zapojenie dvoch vetiev detekčného kábla SENSCAB GWALL  (zostava do 3x 100 m). Pomocou členu GWALL UR/UT je možné jednu vetvu zapojiť až 3x za sebou. Komunikácia prebieha cez RS485 a TCP/IP. Nastavenie je možné vykonávať vo webovom prehliadači alebo cez softvér.

VIAC

G-FENCE 600Z

Zónová plotová perimetrická ochrana

Systém perimetrickej plotovej zónovej ochrany francúzskeho výrobcu Sorhea je navrhnutý pre sledovanie prípadného narušenia vonkajšieho oplotenia stráženého objektu. Vďaka konštrukcii detekčného kábla osadeného akcelerometrickými snímačmi je možné identifikovať a lokalizovať výskyt nežiaducich stavov akými môžu byť napríklad pokusy o prelezenie, prestrihnutie, výskyt otrasov a iné manipulácie s oplotením. Priestorovú konfiguráciu systému je možné vykonať podľa konkrétnych požiadaviek a dispozícií. Nastavenie prebieha prostredníctvom webového rozhrania alebo špeciálneho softvéru.

Kontrolér umožňuje zapojenie dvoch vetiev detekčného kábla SENSCAB 600Z. Pomocou členu UR/UT je možné jednu vetvu zapojiť až 3x za sebou a dosiahnuť tak zónové ochrany 600m s jedným kontrolérom. K dispozícii je 10 relé výstupov pre alarmové zóny. Komunikácia prebieha cez RS485 a TCP/IP. Nastavenie je možné vykonávať vo webovom prehliadači alebo cez softvér. Samozrejmosťou je vonkajšie prevedenie.

VIAC

G-FENCE 3000

Adresná plotová perimetrická ochrana

Systém perimetrickej plotovej adresnej ochrany francúzskeho výrobcu Sorhea je navrhnutý pre sledovanie prípadného narušenia vonkajšieho oplotenia stráženého objektu. Vďaka konštrukcii detekčného kábla osadeného akcelerometrickými snímačmi je možné identifikovať a predovšetkým s vysokou mierou presnosti lokalizovať výskyt nežiaducich stavov akými môžu byť napríklad pokusy o prelezenie, prestrihnutie, výskyt otrasov a iné manipulácie s oplotením. Priestorovú konfiguráciu systému je možné vykonať podľa konkrétnych požiadaviek a dispozícií. Nastavenie prebieha prostredníctvom webového rozhrania alebo špeciálneho softvéru. K zvýšeniu celkovej robustnosti a flexibility systému prispieva napríklad tiež osadenie jednotiek kontrolérov solárnym napájaním.

Adresný kontrolér pre perimetrický plotový systém. Pomocou detekčného kábla SENSCAB 3000 je možné detekovať preliezanie, prestrihávanie, otrasy a iné mechanické manipulácie. Kontrolér má dva vstupy pre detekčný kábel. Komunikácia s riadiacou jednotkou MAXIBUS prebieha po zbernici RS485. Externé napájanie kombinované so solárnymi panelmi napojenými na batériu napomáhajú bezproblémovému a energeticky nenáročnému chodu. Výhodou sú dva NC relé vstupy pre pripojenie externých detektorov napr. PIR.

VIAC

Kontakt

TSS Group a. s.,
DUBNICA NAD VÁHOM

Adresa:
Továrenská 4201/50
018 41 Dubnica nad Váhom

Kontakt:
Tel.: +421 32 744 59 21
e-mail: tssgroup@tssgroup.sk

TSS Group a. s.,
BRATISLAVA

Adresa:
Mlynské Nivy 58
821 05 Bratislava

Kontakt:
Tel.: +421 2 534 174 15
e-mail: bratislava@tssgroup.sk

TSS Group a. s.,
KOŠICE

Adresa:
Rozvojová 2
040 11 Košice

Kontakt:
Tel.: +421 55 381 29 07
e-mail: kosice@tssgroup.sk